Üdvözlöm a mérhető növekedés, a munkajogi átvilágításon alapuló tréningek honlapján!
10:00-12:00
szerda / csütörtök
1027 Budapest
Horváth u. 14-24.
+3630 756 06 34
info@merheto-novekedes.hu
slide_MN

A piac valamennyi szereplőjét érintő

munkajog szabályok változásai

meghívó

kapcsolat

slide_new

Elsőként a piacon

munkajogi átvilágításon alapuló tréningek

kapcsolat

meghívó

VEZETŐI WORKSHOP ÉS KAPCSOLATÉPÍTÉS

– azon túl, hogy a társaság megfelel a törvényi előírásoknak a vezetők a munkajogi előírásokban bevételnövekedés és költségcsökkentés eszközeit is megismerhetik

– mivel a megfelelő munkaerő megszerzése egyre nehezebbé válik, ezért a munkaerő megtartására, képzésére egyre nagyobb hangsúly kerül, a fizetések emelésén túli eszközökkel is fel kell vértezniük magukat a vezetőknek.

Ennek eszköze a tréning eszközeivel lendületessé tett vezetői workshopunk.

 

MUNKAJOGI ÁTVILÁGÍTÁSON ALAPULÓ TRÉNINGEK

– többek között a munkaviszonyok létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések jogszerűségét, a munkavállalók munkaidejével kapcsolatos szabályok betartását vizsgáljuk meg

– majd az audit megállapításai szerint javaslatot teszünk a változások elmélyítését segítő tréningekre és szervezetfejlesztésre. Ugyanis az a tapasztalatunk, hogy ha az érintettek a konfliktusok természetét és okait felismerik és ennek kezelésére alkalmas jogi vagy készségfejlesztő módszereket kapnak, a szervezetek elkerülhetik a munkahelyi konfliktusokból adódó veszteséget és költségeket

ÉLMÉNYTRÉNINGEK

Célunk, hogy

A VEZETÉS

– kerüljön ki az alkalmazottak és a szervezet kettős szorításából

– a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyan és eredményesen használja fel

– ugyanolyan mértékben legyen feladat-orientált mint kapcsolatorientált

– a krízis és a növekedés kockázatainak kezeléséhez is legyen eszköztára

– optimális döntést hozzon információhiány, időhiány esetén is a csoportos döntést vagy döntés-előkészítést, mint képességhalmazt alkalmazva.

A vezetői hatalom alapja lehet a szaktekintély, a jutalmazás és büntetés is, de legalább ilyen jelentőséggel  bír a munkaköri leírás, ami nem más, mint a munkavállalók kijelölt szerepével szembeni elvárások újszerű megközelítése a szakszerű munka elvégzése érdekében.

A munkakör valamint a munkafeladatok és az ezen alapuló teljesítményelvárás megfogalmazásakor nem a múltbeli teljesítményre kell figyelnünk, hanem a jövőbeli hatékonyságra összpontosítanunk. A teljesítményértékeléssel szembeni elvárás, hogy növelje az önállóságot.

Ennek eszköze a vezetői tréning.

Célunk, hogy

A SZERVEZET

alapműködése legyen a kezdeményezőkészség a piaci sikerekért
eredményközpontúvá váljon
– tagjait az elkötelezettségen alapuló önállóság jellemezze
– a hangsúlyt az együttműködésre és a tudás megosztására helyezze
– a nemkívánatos elvándorlást megelőzze
gyorsabban változzon, mint a környezete.

Az a vállalkozás sikeres, amelyik minél kreatívabb módon tér el a többiek működésétől. A sikerreceptek eldobása, a rutinokkal való szakítás jelenti a versenyelőnyt.

Célunk, hogy

A CSAPAT

– legyen több mint egyének halmaza, teljesítménye haladja meg az egyének teljesítményének összegét
– a csoport kompetenciája tetszőlegesen bővíthető, vagy szűkíthető legyen a feladatokhoz igazodva
– legyen a tapasztalat átadásának, a folytonosság biztosításának legbiztosabb módja
– eredményessége a tagok együttműködésének mutatója legyen.

A csapatépítés, mint eszköz ezért
– már az új munkatársak felvétele előtt megkezdődjön, a munkakörök meghatározásával
– legyen inkább egy folyamat, mint egyszeri történés.

Célunk, hogy

A KREATIVITÁS

– legyen a fejlődés motorja
– ötletbörzén túli eszközöket is tartalmazzon
– és a gondolkodás ne legyen egyenlő a problémamegoldással, mert ebben az esetben ha nem látunk problémát – nem is gondolkodunk.

Életünk 98%-ában rutincselekvéseket teljesítünk, a fennmaradó 2%-ban van szükségünk ötletszerű, gyakorlati kreativitásunkra. Ilyenkor újdonságot: tartós változást, értéket hozunk létre.

Megoldás a kreatív tréning.

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT PROGRAM

Magába foglalja az európai innovációmenedzsment szabvány bevezetésének mentorálását és a kapcsolódó tanácsadást valamint a szabvány ismertetését illetve bevezetését célzó tréningeket, igény esetén a megbízó beszállítói felé is.

Alapvetések:

  • az innováció a gazdaság motorja
  • a vállalatok az új elgondolások gyakorlati megvalósítói
  • a vállalkozás lényege: új termék, szolgáltatás előállítása
  • a megújulási kényszer azoknak a szervezeteknek kedvez, akik gyorsabban alkalmazkodnak a változó körülményekhez, ahol az alkalmazottak együttműködési képessége és a bizalom a szervezeti tudás része.

Következtetések:

  • a vezetők egyik legfontosabb feladata a versenyképesség teremtése illetve megőrzése és a szervezet fogadóképességének biztosítása
  • a vezetőnek meg kell határoznia, hogy mely – a szervezetben meglévő vagy a szervezeten kívülről megszerezendő – tudásra lesz szüksége a versenyben
  • a reaktív típusú vezetést proaktívra kell váltani, a sikert meg kell tervezni, mert az nem más, mint a változtatások sorozata
  • a fejlesztés módszerei: tréning és vezetőfejlesztés.

PÁLYÁZATOK

A munkahelyi képzések, együttműködést fejlesztő programok, csapatépítés és szervezetfejlesztés teljes értékben támogatott pályázatainak bonyolításában partnerünk megbízóink rendelkezésére áll.

UTÓDLÁS ÉS TUDÁSTRANSZFER

 -a családi cégek jelentős részét közel 25 éve alapították, az alapítók és vezetők nyugdíj közeli korban vannak, így időszerű az utódlás kérdése

– mind a családon belüli utódlás, mind a külső professzionális menedzser kinevezése, a vállalkozás teljes vagy részbeni értékesítése stratégiai, pénzügyi és jogi megfontolást igényel

– a magyar vállalkozások első generációsak, így nem áll rendelkezésre a generációváltásban követhető gyakorlat

– a tapasztalatok azt mutatják, hogy az utódlási folyamatok 70 %-a sikertelenül zárul egyrészt a szereplők felkészítettlensége miatt, másrészt tervek hiányában

A program felépítése:

– az utódlást meghatározó vállalati kultúrát,

-az utódlást nehezítő tényezőket, majd a lehetséges megoldásokat vizsgáljuk tréningeszközökkel kiegészítve

jogi és pénzügyi tanácsadás, megbízások teljesítése,

workshopok.

Az utódlással kapcsolatos összefoglalóm a Magyar Üzleti Világ oldalain elérhető:

https://uzleti-vilag.hu/generaciovaltas-tudasatadas-gazdasagi-szemszogbol/

Top