Üdvözlöm a mérhető növekedés, a munkajogi átvilágításon alapuló tréningek honlapján!
10:00-12:00
szerda / csütörtök
1027 Budapest
Horváth u. 14-24.
+3630 756 06 34
info@merheto-novekedes.hu
slide_MN

A piac valamennyi szereplőjét érintő

munkajog szabályok változásai

meghívó

kapcsolat

slide_new

Elsőként a piacon

munkajogi átvilágításon alapuló tréningek

kapcsolat

meghívó

  1. Amikor a kevesebb több. A munkaszerződés
    kötelező és eshetőleges tartalom
    a túlszabályozottság negatív következményei
    a jogszabályi előírásoktól való eltérés lehetősége, a munkabér, munkaidő és munkavégzési hely meghatározása
    a munkáltatói jogkör gyakorlója

2. A munkaszerződés módosításának kötelező és lehetséges esetei

3. Az úgynevezett fegyelmi büntetések, a kötelezettségszegés jogkövetkezményei
elvárható magatartás a munkahelyen és szankciók
mikor, milyen hátrányos jogkövetkezményt alkalmazhat a munkáltató?

4. A munkaidő meghatározása, a rugalmas foglalkoztatás
a munkáltató érdekei és gazdasági kényszerítői

5. A károkozás és anyagi felelősség
a munkáltató ellenőrzési körének határai

6. Atipikus munkaviszony, mint megoldás

7. A munkaviszony megszüntetése
felmondás és az azonnali hatályú felmondás anyagi következményei a munkáltatónál, az indokolás buktatói
a jognyilatkozatok közlése, a felmondás átvételének megtagadása
felmondás elektronikus dokumentumban

8. A munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel, annak megtámadása
munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei
próbaidő különös szabályai

9. A munkaügyi perek gyakorlati tapasztalatai

10. A munkáltató egyoldalú szabályozási, utasítási joga
belső szabályzatok, egyoldalú kötelezettségvállalás és jognyilatkozatok

11. Az alapelvek és a Ptk. alkalmazásának gyakorlati jelentősége
kötbéres versenytilalmi megállapodás, elállás a tanulmányi szerződéstől

12. Mitől jogellenes a munka- és pihenőidő nyilvántartás, a szabadság

13. A munkabér, táppénz, prémium, tévesen kifizetett munkabér

14. A vezető

Top